GRAFIK

Wybierz zajęcia idealne dla siebie

JAK ZACZĄĆ

Sprawdź porady przygotowane z myślą o Tobie
i dowiedz się więcej.

ZASTĘPSTWA

Sprawdź czy Twoje ulubione zajęcia odbywają się bez zmian

Regulamin 10 zawodów sportowych z okazji 10 urodzin atmosfery! ;)

« wróć


Ogólny regulamin Drużynowych Zawodów Atmosferycznych zorganizowanych z okazji 10leci klubu atmosfera fitness&wellness

 

I. Cel zawodów

 1. Popularyzacja aktywności fizycznej wśród dorosłych, propagowanie sportów siłowych wyciskania leżąc

 2. Współzawodnictwo z poszanowaniem zasad FAIR PLAY

 3. Promowanie klubu atmosfera fitness&wellness

 

II. Organizatorzy:

 • Klub atmosfera fitness&wellness

 

III. Termin i miejsce:

 1. Zawody odbędą się w w klubie atmosfera fitness&wellness

 2. Miejsce zawodów: klub atmosfera fitness&wellness , ul Wyszyńskiego 7a 94-042 Łódź

 3. Rozpoczęcie: 13.03.2021 r., o godzinie 10:00.

 

IV.Warunki uczestnictwa w zawodach:

 1. Uczestnikiem zawodów może być każda osoba

  • przygotowująca się w klubie lub poza nim do zawodów

  • posiadająca aktualny karnet,

  • posiadające kartę Benefit, Ok System i Fit Profit,

  • zapisane na listę zawodników przygotowujących się do zawodów

 1. W zawodach startują drużyny 4 osobowe. W drużynie musi być przynajmniej 1 kobieta. Drużyny zgłaszają swoje składy na recepcji do dnia 08.03.2021 r., Każda drużyna podając skład podaje również nazwę drużyny. Do każdej drużyny 10.03.2021 r.,będzie dolosowany pracownik Atmosfery.

 2. Każda drużyna wybiera swojego kapitana, który w razie problemów, niejasności, kontaktuje się z sędzią głównym – tylko kapitan ma taką możliwość !

 3. Osoby, chcące wziąć udział w zawodach nie posiadające drużyny, zachęcamy do zgłoszeń na recepcji indywidualnie 08.03.2021 r., z tych osób zostaną utworzone drużyny. Drużyna stworzona z osób zgłoszonych indywidualnie ma czas na podanie nazwy drużyny 08.03.2021 r.,

 4. Zawody rozpoczną się 13.03.2021 r., W tym czasie na terenie klubu musi być pełen skład drużyny. O wyjątkowych sytuacjach trzeba poinformować sędziego głównego Piotr Dunaj .

 5. 09:30 przy stanowisku instruktorskim na siłowni, kapitanowie drużyn będą losowali numer startowy dla swojej drużyny. Numer startowy obowiązuje przez całe zawody – w takiej kolejności drużyna startuje w każdej konkurencji.

 6. Drużyna startuje we wszystkich konkurencjach w pełnym składzie. Każda konkurencja będzie punktowana. Drużyna która zdobędzie największą ilość punktów w całych zawodach wygrywa zawody.

 7. Konkurencji będzie sześć. Opis czterech konkurencji poniżej w sekcji ,, Konkurencje zawodów drużynowych” pozostałe dwie to konkurencje niespodzianki, które zostaną wyjaśnione w dniu zawodów.

 8. Przed każdą konkurencją zasady będą omawiane przez sędziów, dlatego obowiązkowo wszyscy startujący zawodnicy muszą stawić się w wyznaczonym przez sędziów miejscu.

 9. Każda konkurencja będzie punktowana (zasady objaśnione w dniu zawodów). Jeżeli drużyna nie wystartuje w konkurencji lub z różnych przyczyn jej nie ukończy otrzymuje 0 punktów.

 10. Decyzje sędziów są niepodważalne i ostateczne. W razie niejasności kapitan drużyny zgłasza się do głównego sędziego.

 11. Dostępny będzie regulamin poszczególnych konkurencji (tablice w klubie, strona internetowa klubu i facebook). Od zasad tych nie ma odstępstw.

 12. Wyniki zawodów na bieżąco będą wywieszane na tablicy w siłowni.

 13. Punktacja: I miejsce – 6 pkt. II miejsce – 5 pkt. III miejsce – 4 pkt. IV miejsce – 3 pkt. V miejsce – 2 pkt. VI miejsce – 1 pkt.

 

IV. Konkurencje zawodów drużynowych

1. Sztafeta wioślarska

W tej konkurencji drużyny sprawdzą swoją umiejętność zarządzania czasem na ergometrze wioślarskim.

Konkurencja będzie odbywać się z jednym, stałym obciążeniem dla mężczyzn na poziomie 10 i stałym obciążeniem dla kobiet na poziomie 7. Osobą odpowiedzialną za zmianę obciążenia jest sędzia, który będzie je zmieniał w trakcie trwania konkurencji.

Po zajęciu pozycji na ergometrze wioślarskim pierwszy z zawodników drużyny informuje sędziego o gotowości drużyny do rozpoczęcia konkurencji. Na sygnał sędziego zawodnik przystępuje do wykonywania powtórzeń ruchem posuwisto-zwrotnym i wykonuje je do momentu uzyskania wyniku 500 metrów. Dopiero po pojawieniu się na ekranie wyświetlacza 500 metrów zawodnik ma obowiązek opuścić ergometr i ustąpić miejsca kolejnemu członkowi drużyny. Podczas zmiany zawodnik opuszczający ergometr ma obowiązek odłożyć drążek na pozycję startową. Komendę „zmiana” daje sędzia. Następny zawodnik opuszcza ergometr po kolejnych 500 metrach na wyświetlaczu ergometru. Drużynie zależy na jak najszybszej zmianie zawodnika. Czas nie zostaje w żaden sposób zatrzymany. Zawodnik nie musi również czekać do momentu zatrzymania się ergometru. Zawodnicy zmieniają się w ten sposób aż do ostatniego. Po przepłynięciu 2500 metrów sędzia daje komendę 'STOP'
i sprawdza czas, który wyświetla się na ekranie. Wygrywa drużyna, która uzyska najkrótszy czas. Technika wiosłowania dowolna.

Można używać magnezji.

 

2. Pompki 4+1

Zawodnicy wyznaczają osobę, która podczas trwania konkurencji będzie wisiała na drążku korzystając z nachwytu (można stosować magnezję). W między czasie pozostałe cztery osoby z drużyny wykonują jak największą ilość pompek. Pompki wykonywane są na komendę sędziego. Pompki należy wykonywać na wyprostowanych nogach, opierając się o palce stóp oraz dłonie (kobiety wykonują je dokładnie w tej samej pozycji z tą różnicą, że o podłogę opierają kolana). Rozstaw ramion powinien być przynajmniej szerszy od barków. Klatka powinna za każdym razem dotknąć lekko maty tzn. nie wolno się z ziemi odbijać. Pompki są wykonywane do momentu, w którym zawodnik wiszący na drążku nie spadnie na ziemie.

Wygrywa drużyna z największą ilością pompek na koncie.

 

3. Krzesełko z obciążeniem

Mężczyźni otrzymują talerz o wadze 5kg a kobiety talerze o wadze 2,5 kg. Na sygnał sędziego przyjmują pozycję pół przysiadu (kąt prosty pomiędzy podudziem a ścianą) opierając się o ścianę. Wygrywa drużyna, której zawodnik utrzyma się najdłużej. Talerze należy trzymać w wyprostowanych rękach przed klatką piersiową.

 

4. Skłon do skrzyni

Konkurencja pokazująca gibkość i elastyczność zawodników.

Na komendę sędziego zawodnicy wchodzą boso na skrzynię. Stawiają stopy tak by czubki palców pokrywały się z brzegiem skrzyni. Prostują całkowicie kolana i sięgają dłońmi jak najbliżej podłogi. Dłonie mają dotykać boku skrzyni (jeśli zawodnik nie jest wstanie zejść tak głęboko trzyma ramiona pionowo w dół). Następnie sędzia zlicza odległość środkowego palca do podłogi u każdego z zawodników i sumuje wynik.

Drużyna z najniższym wynikiem zajmuje pierwsze miejsce.

 

5. crossfit Challenge

Każdy z zawodników drużyny będzie miał do wykonania zestaw 3 ćwiczeń (sposób wykonywania zostanie przypomniany w dniu zawodów):

10 burpee

15 situps

20 wejść na skrzynię

Drużyna będzie musiała ustawić się na wyznaczonej linii startu, po czym na znak sędziego każdy z zawodników będzie musiał wykonać opisany zestaw ćwiczeń w jak najkrótszym czasie. Zmiana na kolejnego zawodnika może nastąpić dopiero w momencie zakończenia ćwiczenia przez zawodnika poprzedzającego . Wcześniejsze rozpoczęcie ćwiczenia przez kolejnego członka drużyny będzie karane dyskwalifikacją i utratą punktów za daną konkurencję.

 

 • Konkurencje niespodzianki

 1. Kółko i krzyżyk

 2. Traf we mnie


 

Regulamin I Zawodów w wielokrotnym wyciskaniu sztangi z połową masy swojego ciała odbywających się w ramach zawodów z okazji 10lecia atmosfera fitness and wellness.

Zasady Ogólne:

 1. Kolejność startu od zawodnika najlżejszego do najcięższego.

 2. Uczestnikiem zawodów może być każda osoba

  • przygotowująca się w klubie lub poza nim do zawodów

  • posiadająca aktualny karnet,

  • posiadające kartę Benefit, Ok System i Fit Profit,

  • zapisane na listę zawodników przygotowujących się do zawodów

 1. Mężczyźni i kobiety startują w osobnych kategoriach.

 2. Przedział wagowy zawodnika i obciążenie:

  • 40 - 44,9 kg 22,5 kg

  • 45 - 49,9 kg 22,5 kg
  • 50 - 54,9 kg 25 kg

  • 55 - 59,9 kg 27,5 kg

  • 60 - 64,9 kg 30 kg

  • 65 - 69,9 kg 32,5 kg

  • 70 - 74,9 kg 35 kg

  • 75 - 79,9 kg 37,5 k

  • 80 - 84,9 kg 40 kg

  • 85 - 89,9 kg 42,5 kg

  • 90 - 94,9 kg 45 kg

  • 95 - 99,9 kg 47,5 kg

  • 100 - 104,9 kg 50 kg

  • 105 - 109,9 kg 52,5 kg

  • 110 - 114,9 kg 55 kg

  • 115 - 119,9 kg 57,5 kg

  • 120 - 124,9 kg 60 kg

  • 125 - 129,9 kg 62,5 kg

  • 130 - 134,9 kg 65 kg

  • 135 - 139,9 kg 67,5 kg

  • 140 - 144,9 kg 70 kg

 1. Przy wyciskaniu jednakowego ciężaru przy tej samej ilości powtórzeń wygrywa lżejszy zawodnik a przy tej samej wadze ciała ten zawodnik, który pierwszy zaczynał wyciskanie.

 2. Przy tej samej ilości powtórzeń wygrywa ten zawodnik który wyciskał większy ciężar.

 3. Przy wyciskaniu jednakowego ciężaru CC lub ½ CC przy tej samej ilości powtórzeń wygrywa lżejszy zawodnik a przy tej samej wadze ten co pierwszy rozpoczynał.

 4. Przy tej samej ilości powtórzeń na CC lub ½ CC wygrywa ten zawodnik który wyciskał większy ciężar.

 5. Przy jednakowej liczbie powtórzeń w wyciskania własnego ciężaru ciała wygrywa zawodnik cięższy a przy tej samej wadze ciała i jednakowej wadze zawodnik ten co pierwszy zaczynał.

 6. Podczas zawodów przy każdym zawodniku się 2osobowa komisja sędziowska. Jeden z sędziów liczy wszystkie powtórzenia, drugi sędzia odlicza błędy, które po zakończeniu podejścia są odliczane (sędziowie w czasie wyciskania będą mówili głośno o błędach i te powtórzenia nie będą zaliczane np. głowa, pośladki, klatka, nogi, łokieć, itd.)

 7. Sędzia nie zalicza powtórzeń jeżeli zawodnik popełni następujące błędy:

  • Brak kontaktu sztangi z klatką.

  • Brak widocznego wyprostu ramion.
  • Brak kontaktu stóp/stopy z podłożem.

  • Kontakt stóp/stopy z elementem ławki.

  • Odrywanie pośladków.

  • Odrywanie głowy podczas wykonywania wyciskania.

 

Ekwipunek podczas zawodów:

 1. Podczas wyciskania można używać:

 • pasa, rękawiczek, rękawiczek z owijkami na nadgarstki, gąbek, opasek uciskowych lub taśm na nadgarstki oraz magnezji.

 1. Podczas zawodów zabronione jest używanie wszelkich innych ściągaczy:

 • między innymi na staw łokciowy

 • koszulek do wyciskania.

 

Pozycja i ruch podczas wyciskania

 1. Pozycja klasyczna leżąc na ławce, głowa, barki, pośladki przylegają do ławki, stopy całe na podłodze lub podstawkach, stopa/stopy mogą się przemieszczać po podłodze lub podstawkach, ale nie wolno ich odrywać od podłoża.

 2. Ruchy pełne, dotknięcie klatki piersiowej i pełen widoczny wyprost w stawach łokciowych widoczny dla sędziego możliwy do sędziowania.

 3. Rozstaw dłoni nie może przekroczyć 81 cm mierząc pomiędzy palcami wskazującymi (obydwa palce wskazujące muszą znajdować się w granicach 81 cm wyznaczonych przez zaznaczenie na gryfie i w całości muszą być w kontakcie z tym zaznaczeniem dla zawodników do 185 cm, powyżej tego wzrostu 85 cm.

 4. Po zdjęciu sztangi ze stojaków za pomocą obsługi lub samodzielnie, zawodnik powinien czekać z zablokowanymi rękoma w stawami łokciowymi na komendę sędziego start.

 5. Można zatrzymać sztangę na odpoczynek, ale tylko w pozycji górnej na zablokowanych rękach w stawach łokciowych.

 6. Możliwość poprawienia uchwytu w przypadku rozjechania się rąk poza granicę oznaczoną na sztandze w ramach przysługującego czasu po zwróceniu uwagi przez sędziego, ale tylko w pozycji górnej bez odkładania sztangi.

 

Zakończenie próby:

a. Zatrzymanie sztangi na klatce piersiowej.

b. Zawodnik kończy próbę, gdy zabraknie sił lub zakończył się czas (5 min.).


 

Regulamin I Zawodów w wyciskaniu sztangi leżąc odbywających się w ramach zawodów z okazji 10lecia atmosfera fitness and wellness.

 

Zasady Ogólne:

 1. Kolejność startu od zawodnika najlżejszego do najcięższego wg kategorii.

 2. Uczestnikiem zawodów może być każda osoba

 • przygotowująca się w klubie lub poza nim do zawodów

 • posiadająca aktualny karnet,

 • posiadające kartę Benefit, Ok System i Fit Profit,

 • zapisane na listę zawodników przygotowujących się do zawodów

 1. Mężczyźni i kobiety startują w osobnych kategoriach.

 2. Podział na kategorie wagowe:

 • Kobiet : OPEN

 • Mężczyźni:

 • do 75 kg

 • do 85 kg

 • do 95 kg

 • do 105 kg

 • powyżej 105 kg

 

Pozycja i ruch podczas wyciskania :

 1. Pozycja klasyczna leżąc na ławce, głowa, barki, pośladki przylegają do ławki, stopy całe na podłodze lub podstawkach, stopa/stopy mogą się przemieszczać po podłodze lub podstawkach, ale nie wolno ich odrywać od podłoża.

 2. Ruchy pełne, dotknięcie klatki piersiowej i pełen widoczny wyprost w stawach łokciowych widoczny dla sędziego możliwy do sędziowania.

 3. Rozstaw dłoni nie może przekroczyć 81 cm mierząc pomiędzy palcami wskazującymi (obydwa palce wskazujące muszą znajdować się w granicach 81 cm wyznaczonych przez zaznaczenie na gryfie i w całości muszą być w kontakcie z tym zaznaczeniem dla zawodników do 185 cm, powyżej tego wzrostu 85 cm.

 4. Po zdjęciu sztangi ze stojaków, z pomocą obsługi pomostu lub bez niej, zawodnik powinien czekać z zablokowanymi stawami łokciowymi na sygnał Sędziego Głównego. Sygnał powinien być wydany wtedy, gdy zawodnik znieruchomieje ze sztangą trzymaną we właściwej pozycji. Ze względów bezpieczeństwa zawodnika, jeśli po okresie pięciu sekund nie przyjmie prawidłowej pozycji do rozpoczęcia boju, to będzie proszony o odłożenie sztangi komendą „Odłóż”, razem ze wstecznym ruchem ramienia. Wtedy Sędzia Główny poda przyczynę braku sygnału do rozpoczęcia boju. 

 5. Sygnał do rozpoczęcia podejścia powinien składać się z ruchu ramienia do dołu i słyszalnej komendy "Start".

 6. Po otrzymaniu sygnału, zawodnik opuszcza sztangę do klatki piersiowej (klatka piersiowa, w odniesieniu do niniejszych przepisów, sięga do końca mostka), przytrzymuje ją nieruchomo na klatce piersiowej, po czym Sędzia Główny da sygnał i słyszalną komendę „Góra!”. Zawodnik wyciska sztangę do pełnego wyprostu ramion bez przesadnie nierównego prostowania ramion. Gdy zawodnik utrzyma nieruchomą pozycję, sędzia powinien wydać słyszalną komendę "Stojak" łącznie z wstecznym ruchem ramienia.

 

Przyczyny nie uznania wyciskania:

 1. Nieprzestrzeganie sygnałów Sędziego Głównego do rozpoczęcia lub zakończenia boju.

 2. Każda zmiana pozycji podczas wykonywania właściwego boju, tj. jakikolwiek ruch podniesienia głowy, barków, pośladków od ławeczki lub poruszenie stóp na pomoście/blokach/talerzach czy boczne ruchy dłoni na gryfie. 

 3. Wypchnięcie sztangi klatką piersiową lub zapadnięcie się gryfu w klatkę piersiową po znieruchomieniu w taki sposób, który czyni bój łatwiejszym. 

 4. Wyraźne/przesadne nierówne prostowanie rąk w trakcie wyciskania. 

 5. Każdy ruch całej sztangi w dół podczas wykonywania wyciskania. 

 6. Niemożność wyciśnięcia sztangi do pełnego wyprostu ramion w końcowej fazie wyciskania. 

 7. Dotknięcie sztangi lub zawodnika przez obsługę pomostu pomiędzy sygnałami Sędziego Głównego, w sposób ułatwiający wykonanie boju. 

 8. Każdy kontakt stóp zawodnika z ławeczką lub jej konstrukcją wsporczą. 

 9. Umyślny kontakt pomiędzy sztangą a stojakiem ławeczki. 

 10. Niespełnienie któregokolwiek z wymagań określonych w Przepisach Wykonania dla wyciskania leżąc

 

Ekwipunek podczas zawodów:

 1. Podczas wyciskania można używać:

 • pasa, rękawiczek, rękawiczek z owijkami na nadgarstki, gąbek, opasek uciskowych lub taśm na nadgarstki oraz magnezji.

 1. Podczas zawodów zabronione jest używanie wszelkich innych ściągaczy:

 • między innymi na staw łokciowy

 • koszulek do wyciskania.